ΙΔΡΥΣΗ

Το γυμναστήριο “Πρότυπο” ξεκίνησε την λειτουργία του το 1995.
 
Το όνομά του υποδηλώνει το όραμά μας να αποτελέσει το γυμναστήριό μας, “πρότυπο χώρο άθλησης” στις καρδιές των μελών μας, μέσα από την ικανοποίηση των ιδιαιτέρων αθλητικών αναγκών των μελών του.
 
Στα 20 χρόνια λειτουργίας μας, όσοι μας βίωσαν μέσα από ποικίλες αγωνιστικές εκδηλώσεις, πάρτυ, αγωνιστικές ομάδες aerobic, τηλεοπτικά προγράμματα, “γυμναστικές επιδείξεις” σε τοπικά σχολεία, εκδρομές, υπαίθριες δραστηριότητες και τόσες άλλες δυναμικές ενέργειες, γνωρίζουν ότι το γυμναστήριο “Πρότυπο” λειτουργεί, σχεδιάζει και ενεργεί ως πρότυπος αθλητικός οργανισμός ώστε να αποτελεί με πολλούς τρόπους, αναπόσπαστο μέρος της ζωής των μελών του.